szkolenia szkolenia
szkolenia
szkolenia Szkolenia   szkolenia

USŁUGI SZKOLENIOWE

I. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Wstępne
  1. Instruktaż ogólny w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla różnych grup zawodowych
   1. Instruktaż ogólny pracodawców i osób kierujących pracownikami
   2. Instruktaż ogólny pracowników administracyjno biurowych, służby zdrowia, nauczycieli
   3. Instruktaż ogólny pracowników inżynieryjno - technicznych
   4. Instruktaż ogólny pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  2. Instruktaż stanowiskowy dla poszczególnych grup zawodowych
 2. Okresowe
  1. Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami
  2. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno biurowych, służby zdrowia, nauczycieli
  3. Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno - technicznych
  4. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  5. Metody prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  7. Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
  8. Szkolenie dla członków komisji do spraw BHP w zakładach pracy
 3. Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

II. Szkolenia zawodowe

 1. Kurs zawodowy kierowców wózka jezdniowego-podnośnikowego
 2. Szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi-wymiany butli gaz propan-butan w wózkach jezdniowych
 3. Kurs dla spawaczy
 4. Kurs uprawniający do obsługi dźwigów towarowych i towarowo-osobowych
 5. Obsługa dźwigów towarowo osobowych
 6. Obsługa żurawii
 7. Obsługa autoklawów, destylarek i komór dezynfekcyjnych
 8. Obsługa i instalacja butli do gazów medycznych
 9. Obsługa pilarek spalinowych i wykaszarek
 10. Uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe i pomiarowe

III. Szkolenia doskonalące

 1. Umowy cywilnoprawne - jak je bezpiecznie zawierać
 2. Czas pracy kierowców
 3. Prawo pracy
 4. Ubezpieczenia społeczne
 5. Zamówienia publiczne
 6. Mobbing i przemoc w pracy
 7. Obsługa programu płatnik
 8. Ochrona danych osobowych
 9. Ochrona informacji niejawnej
 10. Ochrona przeciwpożarowa
 11. Ochrona środowiska naturalnego

IV. Kursy pedagogiczne

 1. Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 2. Szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bhp
 3. Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

V. Szkolenia menadżerskie

 1. Szkolenia w zakresie technik sprzedaży w firmach
 2. Doskonalenie kompetencji społecznych dla pracowników administracji
 3. Podstawy profesjonalnej obsługi klienta
 4. Radzenie sobie ze stresem

VI. Inne kursy i szkolenia specjalistyczne

 1. ABC przedsiębiorczości
 2. Windykacja należności
 3. Etyka w biznesie
 4. Księgowości komputerowa
 5. Dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia
 6. Kurs barman - kelner
 7. Dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych

Firma Matic oferuje usługi szkoleniowe na terenie całej Polski.

lewy prawy
Projekt + CMS: Jan Domański