baza_informacji baza_informacji
baza_informacji
baza_informacji Baza informacji strzalka Akty prawne   baza_informacji
Dziennik Ustaw Monitor Polski

Numer
Pozycja
Rok
powrót

Jedynym źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są akty prawne ogłaszane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich (zob. ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606). Firma Matic nie ponosi zatem odpowiedzialności za treść zamieszczonych w niniejszym serwisie aktów prawnych i informacji o nich.

lewy prawy
Projekt + CMS: Jan Domański